Sacos medlemsantal fortsätter att öka

Trenden står sig. Sacoförbunden fortsätter att dra till sig nya medlemmar och öka sitt medlemsantal. Totalt har Saco ökat medlemsantalet med 1,6 procent sedan halvårsskiftet förra året. Den totala medlemssiffran låg en bit över 625 000 vid halvårsskiftet.

Publicerad: Måndag 3 sep 2012

- Utvecklingen visar att strategin att stötta medlemmarna individuellt är framgångsrik. Att Saco och förbunden uppfattas som professionella och partipolitiskt obundna spelar säkert också en stor roll, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Mest i antal medlemmar ökar Sacos största förbund Sveriges Ingenjörer, som passerat 130 000 medlemmar med god marginal. Men Sacos övriga stora förbund som Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarnas Riksförbund, Sveriges läkarförbund och Civilekonomerna har också en fortsatt god medlemsutveckling.

Mest anmärkningsvärt kanske är att Arkitekterna som redan har en mycket hög organisationsgrad ökat med 3,7 procent. Officersförbundet ökar dubbelt så mycket som en följd av försvarets omorganisation.

- Kombinationen av yrkes- och fackförbund är attraktiv. Engagemanget för att öka medlemmarnas trygghet via inkomstförsäkringar uppskattas också, säger Göran Arrius.

Sacos medlemsökning är särskilt anmärkningsvärd eftersom Sveriges Fartygsbefälsförening inte längre ingår i Saco och eftersom Sveriges Privattandläkarförening inte längre är en del av Sveriges Tandläkarförbund.

En annan intressant iakttagelse är att antalet kvinnor ökade med drygt 12 000 och att antalet män minskade med drygt 2 000. En förklaring till det minskade antalet män är att nästan alla fartygsbefäl är män och att de numera inte är medlemmar i ett Sacoförbund. Av Sacoförbundens drygt 625 000 medlemmar är drygt 332 000 kvinnor, d.v.s. 53 procent.

Frågor

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62, frågor om medlemsutvecklingen.
Anders Edward, kanslichef Saco, 070-20 89 635, frågor om medlemsutvecklingen
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72