Ungdomsarbetslösheten - ett utbildningsmisslyckande

För att komma till rätta med orsakerna till ungdomsarbetslösheten måste kvaliteten i skolan stärkas och lärarnas status höjas. Det föreslår Saco i en ny rapport om ungdomarnas situation på arbetsmarknaden.

Publicerad: Tisdag 3 sep 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

24, 14 eller 7 procent? Ungdomsarbetslösheten är olika stor beroende på hur du räknar. Oavsett vilket, är den ett problem och allvarligast är situationen för de ungdomar som är långtidsarbetslösa.

Saco presenterar i dag en rapport om ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Vår utredare har gått igenom statistik, forskning och politiska beslut och kan presentera en ingående analys av orsakerna till dagens höga ungdomsarbetslöshet.

Las och höga minimilöner är två förklaringar som ofta lyfts fram i debatten. Sacos rapport visar dock att den i särklass viktigaste är utbildningsfrågan. Den stora skiljelinjen på arbetsmarknaden går mellan de som fullföljer gymnasiet och de som hoppar av, eller kanske inte ens påbörjar sin utbildning.

Förutsättningen för en väl fungerande skola är skickliga lärare. För att locka till sig rätt kompetens krävs det därför att statusen på läraryrket höjs.

- Det finns inga genvägar. Resultaten i skolan måste förbättras och då krävs det skickliga lärare, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Övriga förslag i rapporten är bland annat ökad samverkan mellan skola och näringsliv samt mer individanpassade åtgärder framför trubbiga insatser som halverade socialavgifter.

Ladda ner hela rapporten.
En sammanfattning av rapporten hittar du här.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Eva Oscarson, utredare: 0730-72 37 49
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10