Välkommen satsning på kompetensutveckling, men akademikerna ska inte ta notan

I dag lämnar Saco in sitt remissvar på de tre utredningarna som ger förslag på hur staten ska genomföra parternas överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det är en välkommen satsning på kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Publicerad: Tisdag 14 sep 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Saco är positiv till förslagen om utbildning under yrkeslivet som tillkommit tack vare parternas överenskommelse. De tre utredningarna föreslår ett utökat studiestöd, en ny omställningsorganisation och förändringar i LAS.  

I tider av osäker arbetsmarknad och stora omställningsbehov är det helt rätt väg att gå. Det kommer att ge alla som jobbar en möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.  

För att få önskad effekt måste satsningarna på studiestöd nu matchas med satsningar på högskola och yrkeshögskola. Resurser måste tillföras och utbildningarna måste anpassas för akademiker som behöver fylla på sin kompetens mitt i karriären. 

De förbättringar som ingår i överenskommelsen måste omfatta anställda på hela arbetsmarknaden. 

– Vi tycker inte att man har tagit tillräcklig hänsyn till offentlig sektor och vi ser en risk att våra medlemmar där kommer att missgynnas, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Saco ställer sig mycket kritiska till beskedet från regeringen att reformen delvis kommer att finansieras med höjd ränta på studielån. 

– Det är helt orimligt och motverkar hela tanken med kompetenssatsningen, säger Göran Arrius. – Det kommer att bli mindre attraktivt att satsa på utbildning och slår mot alla dem som redan själva bekostat sin utbildning genom studielån.