Vårbudgeten: Regeringen lappar och lagar

Det är inget fel på regeringens ambitioner att förbättra företagsklimat och få ner arbetslösheten. Men det vore bättre om regeringen var mer offensiv och tog större strukturella grepp istället för att lappa och laga på det nuvarande lapptäcket. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius om regeringens vårbudget.

Publicerad: Måndag 16 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande,
Skatter,
Utbildning & forskning

- Det är utmärkt att regeringen vill förbättra företagens konkurrenskraft och försöka uppnå skatt på lika villkor. Men det vore bättre om regeringen insåg att det nuvarande skattesystemet har blivit ett rävgryt med otaliga utgångar för skatteplanering.

- Det är dags för en ny stor översyn som tar bort värnskatten och överhuvudtaget sänker skatten på arbete. Systemet måste bli tydligt och lättbegripligt igen, säger Göran Arrius.

Saco välkomnar den utlovade satsningen på forskning. Regeringen får inte vila på hanen. Även om statsbudgeten beräknas gå med underskott är det småpotatis i den kraftiga nedgång av den internationella ekonomin vi nu ser. Sverige har styrka att satsa på framtiden när andra länder inte har det. Det vore dumt att inte utnyttja den möjligheten med rejäla satsningar för framtiden där forskningen är ett av de viktigaste inslagen.

Saco anser också att det är utmärkt att regeringen vill sänka trösklar för att göra det lättare för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

- Men i första hand ser vi ett utbildningsmisslyckande. Det är de ungdomar med ofullständiga betyg från grundskolan och gymnasiet som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Det är invandrare som har fått dålig svenskundervisning, som inte får sina kunskaper från hemlandet värderade som går arbetslösa eller jobbar under sin kompetens. Där borde regeringen lägga krutet, satsa långsiktigt och komma ifrån ständiga projekt och ad hoc lösningar, säger Göran Arrius.

Regeringen lappar och lagar även för att fler ska hitta någonstans att bo. Åtgärderna kan göra skillnad på marginalen. Men det stora problemet är att det byggs för lite.

- Ska studenter och ungdomar få bostäder till rimliga kostnader måste reglerna för nybyggnation ses över. Det måste bli enklare att bygga enkelt, funktionellt och billigt, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd, tel. 073-732 26 92
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10