Löneskillnader

Rapport om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker.

Publicerad: Torsdag 13 jun 2002

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Lönediskriminiering mot kvinnor har en svuren motståndare i Saco. Principen om lika lön och lika anställningsvillkor för likvärdiga arbetsinsatser är grundläggande för vår lönepolitik. Tron på människors lika värde leder naturligt fram till jämställdhet mellan könen. Därför måste vi få bort könsmässiga löneskillnader som bygger på diskriminering eller på strukturella hinder för kvinnor att nå chefspositioner och andra ledande ställningar.

Omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män liksom karriärdiskriminering kräver kraftfulla motåtgärder.

Saco föreslår:

  • Avtal och lagar måste följas. Alla avtal inom privat, statlig och kommunal verksamhet säger klart att könsrelaterade löneskillnader ska bort.
  • Fler kvinnliga chefer.
  • Jämställdhet hemma för högre kvinnolöner.
  • Organisationer måste bli plattare och projektorienterade. De blir inte bara mer effektiva, de gynnar också kvinnors karriärutveckling.
  • Höj de kvinnliga akademikernas låga löner inom den kommunala sektorn.
  • Låt konkurrens stimulera. När flera arbetsgivare konkurrerar om kvalificerad personal, kommer det att höja lönerna, särskilt inom de områden som idag domineras av kvinnor.