Riskerar Sverige en kompetensdränering

Presentation av en skrift från Saco, Pensionsforum och Industriförbundet om utlandsarbete och rörlighet bland unga akademiker.

Publicerad: Tisdag 28 maj 2002

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Allt fler ungdomar reser, studerar och arbetar utomlands. Näringslivet internationaliseras och företag från hela världen lägger i dag ned stora resurser på att rekrytera nyexaminerade studenter från attraktiva utbildningar.

Vad innebär detta för det svenska näringslivets konkurrenskraft? Vad anser befolkningen i stort om att allt fler utbildade väljer att arbeta utomlands och endast återvänder till Sverige under sina semestrar? Hur ser examensnära studenter och andra med hög attraktionskraft på den globala arbetsmarknaden på utlandsarbete?
  
Tillsammans har Pensionsforum, Saco och Industriförbundet producerat en skrift som ger en beskrivning av utvecklingen, svenska folkets uppfattning samt ungas attityder till att arbeta utomlands. 
 
Rapporten visar att det finns fog för en viss oro. De grundläggande frågor som vi anser behöver diskuteras är vad en ökad utflyttning av unga akademiker på sikt kan innebära för Sverige och hur vi kan få en ökad inflyttning så att Sverige får en "brain-gain". 

Allt fler ungdomar reser, studerar och arbetar utomlands. Näringslivet internationaliseras och företag från hela världen lägger i dag ned stora resurser på att rekrytera nyexaminerade studenter från attraktiva utbildningar.

Vad innebär detta för det svenska näringslivets konkurrenskraft? Vad anser befolkningen i stort om att allt fler utbildade väljer att arbeta utomlands och endast återvänder till Sverige under sina semestrar? Hur ser examensnära studenter och andra med hög attraktionskraft på den globala arbetsmarknaden på utlandsarbete?
  
Tillsammans har Pensionsforum, Saco och Industriförbundet producerat en skrift som ger en beskrivning av utvecklingen, svenska folkets uppfattning samt ungas attityder till att arbeta utomlands. 
 
Rapporten visar att det finns fog för en viss oro. De grundläggande frågor som vi anser behöver diskuteras är vad en ökad utflyttning av unga akademiker på sikt kan innebära för Sverige och hur vi kan få en ökad inflyttning så att Sverige får en "brain-gain".