Växelverkan - arbete, tillväxt, välfärd

En idéskrift där Saco försöker se frågorna om tillväxt och välfärd i ett sammanhang.

I denna skrift, VÄXELVERKAN, försöker Saco se frågorna om tillväxt och välfärd i ett sammanhang. Ambitionen är att beskriva förutsättningarna för tillväxt i samhället och möjligheterna att integrera olika välfärdssystem.

Det största problemet i Sverige är arbetslösheten. Den kan enbart botas med ekonomisk tillväxt, som skapar resurser för välfärd. Växelverkan mellan samhällets stödinsatser och vår ekonomiska utveckling kan bli grunden för en framgångsrik välfärdspolitik. Ny teknologi, nya produkter och tjänster med högt kunskaps- och informationsinnehåll är Sveriges bästa framtidsgarantier. Därför behövs en ekonomisk politik som stöder företagsamhet istället för företag.   
 
Organisationer med hög utbildningsnivå är betydligt effektivare än andra. Bästa sättet att stimulera utvecklad kompetens och ökad produktivitet är lokal lönebildning och individuell lönesättning utan inblandning av statsmakterna.
I ett högteknologiskt informationssamhälle måste vi satsa på utbildning från ungdomsskolan till universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan utbildningen och näringslivet är nödvändigt.

Arbetsrättslagstiftningen måste vara dispotiv och öppen för branschanpassningar i kollektivavtal.

Saco förordar att man slår ihop sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och skapar en allmän, obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring som lägger mer vikt vid åtgärder än vid orsaker.