20 punkter för tillväxt

20 punkter för tillväxt som Saco presenterade vid överläggningar med regeringen den 9 november 2003.

I regeringsförklaringen den 16 september utlovade statsminister Göran Persson att i "bred samverkan" ta fram ett program för ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Saco hälsade detta med tillfredsställelse och tackade sedermera ja till överläggningar med regeringen söndagen den 9 november.

Vid dessa deltog förutom statsminister, även finansminister Bosse Ringholm, samordningsminister Pär Nuder, näringsminister Leif Pagrotsky, arbetslivsminister Hans Karlsson, integrationsminister Mona Sahlin och infrastrukturminister Ulrica Messing. Från parterna deltog LO, Saco, TCO, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv.

Vid överläggningarna presenterade Saco 20 punkter för tillväxt.