Åtta kvinnor om det nya Europa

Boken Åtta kvinnor om det nya Europa behandlar frågor om demokrati, utbildning och jobb i framtidens EU. Åtta kvinnor med gedigna kunskaper om och erfarenheter från det europeiska samarbetet förmedlar sina personliga tankar och visioner för Europa.

Publicerad: Onsdag 7 apr 2004

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt,
Utbildning & forskning

När Berlinmuren föll och demokratin segrade i Östeuropa väcktes drömmen om att åter förena öst och väst i Europa, att skapa fred och välfärd i hela vår del av världen. Ganska snart stod det klart att de nya demokratierna ville komma med i Europeiska unionen. Under mer än tio års tid har Europas politiker talat om denna historiska utvidgning. Nu är vi där. Utvidgningen är ett faktum.

Det nya EU omfattar 450 miljoner människor i 25 länder. Att så många länder vill detta i detta europeiska samarbete är ett gott betyg åt EU och visar på dess attraktionskraft.

Samtidigt ligger viktiga frågor framför oss. Hur ska EU:s nya konstitution utformas, hur ska demokratin och öppenheten förbättras och hur ska unionens medborgare och löntagare känna att medlemskapet är viktigt för dem?

Syftet med boken är att stimulera till diskussion och ett större engagemang för EU och för Sveriges roll i samarbetet.

I boken medverkar:

  • Anna Diamantopoulou, EU-kommissionär
  • Anna Ekström, ordförande i Saco
  • Marianne Hildebrand, enhetschef vid EU-kommissionen
  • Lena Hjelm-Wallén, fd vice statsminister
  • Danuta Hübner, Polens Europaminister och blivande kommissionär
  • Cecilia Malmström, europaparlamentariker
  • Ylva Nilsson, frilansjournalist
  • Catenele Passchier, jämställdhetsansvarig i Europafacket

Mer information om boken: Åke Zettermark