Högskoleorternas regionala ekonomi

Vilken betydelse har högskolor för den regionala tillväxten? Den i högsta grad relevanta frågan belyser Sacoekonomerna Helena Persson och Håkan Regnér i en ny studie.

Publicerad: Måndag 31 jan 2005

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande,
Utbildning & forskning

Vilken betydelse har högskolor för den regionala tillväxten? Den i högsta grad relevanta frågan belyser Sacoekonomerna Helena Persson och Håkan Regnér i en ny studie. Den mycket stora expansion av högre utbildning som har skett sedan 1960-talet kräver avsevärda resurser, samtidigt som litet är känt om vilka effekter expansionen har haft för samhället som helhet. Däremot finns det många föreställningar om de regionala högskolornas betydelse.

En föreställning som ofta framkommit i diskussionen är att högskolor vitaliserar och utvecklar den lokala ekonomin. Men studien finner inte något samband mellan etableringen av en högskola och ekonomisk utveckling i regionen. En tolkning av studiens resultat är att högskolans roll som regional tillväxtmotor är relativt begränsad och att etableringen av en högskola därför inte är någon garanti för att en region ska utvecklas och växa.

Däremot är högskolan avgörande för alla människors möjligheter till en högre utbildning. Högskolorna behövs för att. ge människor, oavsett bakgrund, möjligheten att utvecklas. Flera högskolor i olika delar av landet är också en förutsättning för att uppfylla de kvantitativa målen med högre utbildning. Men de kvantitativa målen får aldrig uppnås på bekostnad av högt ställda krav på kvalitet.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35