Integration i arbetslivet

Rådet för Integration i Arbetslivet har tagit fram en vägledning för företag, myndigheter och organisationer om bl.a. hur och varför det är så viktigt och lönande att arbeta för att åstadkomma ett arbetsliv som präglas av etnisk mångfald.

Publicerad: Söndag 1 jan 2006

Nyckelord:
Integration

Rådet för integration i arbetslivet har bildats av arbetsmarknadens centrala organisationer. Rådet har som en av sina uppgifter att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. I denna vägledning finns tips på hur arbetsgivare och anställda lokalt kan arbeta för att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

I rådet ingår Saco tillsammans med en rad andra centrala parter på arbetsmarknaden.

En tryckt version av Vägledningen kan kostnadsfritt beställas från Prevent, www.prevent.se.