Mellan golv och tak - avgifterna på arbete

I Sacos skatterapport ”Mellan golv och tak – avgifterna på arbete” analyseras följande frågor: I vilken utsträckning är socialavgifterna försäkringsmässiga? Hur kan försäkringsmässigheten öka eller bli fullständig? Hur kan hela beskattningen av arbete göras synlig och tydlig för medborgarna?

Publicerad: Fredag 15 dec 2006

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Socialavgifter är, till skillnad från inkomstskatten, inte synliga. Det är heller inte tydligt vad som är avgift respektive skatt i avgifterna. Socialavgifterna innehåller delar som inte motsvaras av förmåner. Avgifter som inte motsvaras av förmåner är skatt. För att en försäkring ska sägas vara försäkringsmässig ska det föreligga ett tydligt samband mellan avgifter och förmåner. Den enskilde medborgaren har i nuvarande system normalt ingen uppfattning om varför, hur mycket och till vad socialavgifter inbetalats och vad som är avgift respektive skatt i avgifterna. Den samlade beskattningen av arbete är därmed varken synlig eller tydlig för medborgarna.

I vilken utsträckning är socialavgifterna försäkringsmässiga? Hur kan försäkringsmässigheten öka eller bli fullständig? Hur kan hela beskattningen av arbete synlig- och tydliggöras för medborgarna? Dessa och andra frågor behandlas i en ny rapport skriven av Sacos skattepolitiske utredare Mikael Halápi. Titeln på rapporten anspelar på att det är mellan golv och tak i socialförsäkringarna som inbetalda socialavgifter utgörs av avgifter och inte av skatt.

I rapporten lämnas förslag på hur försäkringsmässigheten kan följas upp och analyseras, hur försäkringsmässigheten kan öka eller bli fullständig samt hur hela beskattningen av arbete kan bli synlig och tydlig för medborgarna.