Råd och dåd för studenterna?

En intervjustudie om förekomsten av och förutsättningarna för arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter vid 18 lärosäten i Sverige.

Publicerad: Tisdag 31 jan 2006

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Att underlätta övergången från studier till arbetslivet är inte en prioriterad verksamhet inom den svenska högskolan. Det visare en intervjustudie om arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter vid 18 lärosäten i Sverige

Johanna Diehl, utredare på Saco, har under hösten tittat närmare på hur ett antal universitet och högskolor arbetar med att underlätta övergången från studier till arbetslivet. Studien bygger på intervjuer med företrädare för dessa lärosäten.

Förhoppningsvis kan denna studie också bidra till den viktiga diskussionen om hur arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter bäst kan anordnas i framtiden.

En rättelse angående Uppsala universitets uppföljningsstudier har gjorts. Den kan hämtas hem här nedan.

Ladda ner rättelse 060301