Chefen, lönesamtalet och jag

Var tredje har inte haft lönesamtal - trots att det står i avtalet. Många avtal på arbetsmarknaden anger att alla medarbetare ska ha lönesamtal. Ändå anger cirka 30 procent av akademikerna att de inte har haft något samtal.

Publicerad: Tisdag 24 apr 2007

Nyckelord:
Chef & ledare,
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Lön & livslön

I en ny rapport, Chefen, lönesamtalet och jag, har Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér undersökt om de akademiker som har haft lönesamtal skiljer sig från dem som inte har haft lönesamtal. Resultaten tyder på att grupperna skiljer sig åt i flera avseenden.

Personer utan lönesamtal anser att chefen inte är ett stöd i kritiska situationer, att de har mindre inflytande över sitt arbete. De upplever även att de inte har möjlighet att påverka uppläggningen av sitt arbete, samt att de inte har inflytande över beslut som fattas på avdelningen.

Saco har sedan år 2003 arbetat med att bygga upp kunskap om lönebildningen och dess ändrade förutsättningar, samt att analysera konsekvenserna av den decentraliserade lönebildningen. I tidigare studier har fokus legat på decentraliseringens betydelse för akademikernas löner och deras uppfattningar om de centrala drivkrafterna i lönebildningen.

Tidigare rapporter av Lena Granqvist och Håkan Regnér inom lönebildningsprojektet hittar du här.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64