Professionskollegor

Det här är berättelsen om Sacos mentorprojekt Professionskollegor. Boken vänder sig till dig som planerar att genomföra ett liknande projekt. Och till dig som är intresserad av hur man kan jobba med mentorskap för att ge människor möjlighet att byta erfarenheter, träna på att lyssna och tänka i nya banor, bygga nätverk, knyta kontakter och lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden.

Publicerad: Måndag 26 nov 2007

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

I projektet har yrkesaktiva akademiker, medlemmar i Sacos förbund, varit mentorer åt arbetssökande akademiker med utländsk utbildning eller yrkeserfarenhet. Vi berättar om hur vi planerade och genomförde projektet. Vi delar med oss av våra erfarenheter – vad som var lyckosamt och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Även deltagarna kommer till tals. Nio par blir intervjuade och berättar om hur de upplevde projektet, vilka insikter och lärdomar de fick och vad som gjorde dem besvikna eller positivt överraskade.