Ledning för vägledning

Samtal om studie- och yrkesvägledning - en rapport från Saco och Lärarnas Riksförbund.

Publicerad: Lördag 12 apr 2008

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Att studie- och yrkesvägledningen är i kris är väl dokumenterat. Samtidigt kommer väntade reformer inom gymnasieskolan antagligen att innebära att behovet av vägledning ökar. Det är därför hög tid att se sig om efter bättre sätt att säkerställa elevernas tillgång till saklig vägledning. Det är mot denna bakgrund som Saco och Lärarnas Riksförbund tagit initiativ till denna promemoria.

Arbetet med promemorian tog sin början med två fokusgrupper, bestående av sammanlagt 20 studie- och yrkesvägledare, som Saco och Lärarnas Riksförbund träffade den 23 november 2007. Samtalen kom att handla om studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskola med utgångspunkt i följande två huvudfrågor:

  1. Vad innebär bra studie- och yrkesvägledning?
  2. Vad kan göras för att studie- och yrkesvägledningen ska bli bättre?


I denna promemoria redovisas resultaten från samtalen.

Pressreaktioner

Elever saknar vägledning, artikel/intervju i Svenska Dagbladet