Earnings of students who change universities

Finns det några inkomstskillnader mellan studenter som läst hela sin utbildning vid ett lärosäte, jämfört med studenter som studerat på två lärosäten? Det har Sacoekonomen Håkan Regnér studerat tillsammans med Linda Holmlund, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Publicerad: Tisdag 21 jul 2009

Nyckelord:
Lön & livslön,
Studieval,
Utbildning & forskning

En tredjedel av studenterna tar poäng vid mer än ett lärosäte. Det visar en unik kartläggning av studenterna som började högskolan åren 1995, 1996 och 1997. De som hade läst vid flera lärosäten hade tagit fler poäng än de som läst vid endast ett lärosäte, men deras arbetsinkomster var signifikant lägre upp till 5 år efter examen. Resultaten var ungefär desamma för kvinnor och män.

Ladda ner den svenska sammanfattningen av rapporten (pdf)

Studien, som bygger på data som har tagits fram av Statistiska Centralbyrån genom samkörningar av olika register, visar att de som hade läst vid flera lärosäten hade cirka 5 procent lägre inkomster år 2005 än de som hade läst vid endast ett lärosäte. Det motsvarade ungefär 12 000 kronor lägre lön på årsbasis.

Varför lägre inkomst?

Mönstret i resultaten tyder på att studenter som läser vid flera lärosäten förlänger sina utbildningar och därmed kommer ut senare på arbetsmarknaden. Under den perioden får de som har läst vid ett lärosäte arbetslivserfarenhet som i sin tur påverkar akademikernas inkomster. Studenterna följdes i upp till 5 år efter examen. Det är möjligt att de som har läst vid flera lärosäten kommer ifatt efter ytterligare några år på arbetsmarknaden. Kommer de inte ifatt visar resultaten att bytet av lärosäte kan medföra att studieperioden förlängs, men inte så pass mycket att det leder till bättre karriärmöjligheter än de får som håller sig till ett och samma lärosäte.

Slutsats

Inkomstskillnaderna mellan grupperna kan tolkas på olika sätt. Trots det, så lär de oss att det är viktigt att redan från början tänka igenom sina studieval. Men blir det fel måste man självklart få flera chanser. Då måste lärosätena underlätta för dem som vill kombinera studier från flera lärosäten. Att en kurs från ett lärosäte är värd lika mycket vid ett annat lärosäte bör väl vara en självklarhet i ett offentligt finansierat system för högre utbildning.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35