Tjänster av allmänt intresse

Diskussionen inom EU har ofta varit högljudd om möjligheterna att liberalisera offentliga tjänster, eller ”tjänster av allmänt intresse” som det kallas. Saco har gått igenom de olika begreppen och på vilka vis fackliga intressen kommer in i diskussionen.

Publicerad: Måndag 31 maj 2010

Nyckelord:
Internationellt

Tjänster av god kvalitet är en av hörnstenarna i ett välfärdssamhälle. EU:s inre- marknadsregler säger att tjänster av s k allmänt intresse ska konkurrensutsättas om de kan definieras som ekonomiska. 

Det gäller en mängd områden där vi traditionellt låtit produktionen ske under offentligt ägande eller i monopol.

Gränsdragningen till de andra offentliga tjänsterna har fått ökad aktualitet genom att Lissabonfördraget definierar EU som en social marknadsekonomi. Hur mycket ska politikerna respektive EU-domstolen styra över utvecklingen?

Bland annat kräver nu den europeiska fackföreningsrörelsen stopp för den fortgående liberaliseringen och avregleringen.

Sverige har varit ledande i avregleringen och många utländska företag verkar nu på svensk arbetsmarknad.

Våra myndigheter nöjer sig med att reglera och fastställa mål för tjänsterna, samt vid behov finansiera och utöva tillsyn över dem. Så ur ett svenskt fackligt perspektiv är frågorna viktiga.

Om detta skriver Johan Vikström i rapporten "Tjänster av allmänt intresse".

Johan var praktikant hos Saco under höstterminen 2009 inom ramen för pol mag-programmet vid Umeå universitet.