Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna?

Sacos skuggutredning presenterar en skiss på hur ett ökat ansvar över socialförsäkringarna skulle kunna se ut. Precis det som den stora socialförsäkringsutredningen har som ett av sina deluppdrag att se över.

Publicerad: Fredag 4 feb 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Skissen innehåller klara fördelar som att det ekonomiska ansvaret blir tydligare. Den långsiktiga finansieringen av såväl tryggheten i socialförsäkringarna som i de skattebetalade offentliga verksamheterna blir stabilare.

Det blir också rakare rör mellan avgifter och ersättningar, inkomsttaken kan slopas och incitamenten att få tillbaka människor i arbete ökar.

Men det finns också stora frågetecken. Mäktar arbetsmarknadens parter ta på sig ansvaret? Hur påverkar det arbetsgivar- respektive arbetstagarrollen? En rad tekniska problem måste också lösas som t.ex. avgiftsväxlingar, om en del av ansvaret ska föras över på parterna.

Saco har inte tagit ställning till att det ska göras. Avsikten är att i god Sacoanda ge inspiration till en stor och viktig utredning som är i sitt inledningsskede. Precis som tidigare när rapporter från Sacos utredningsavdelning haft stor betydelse för utformningen av exempelvis skattesystemet och det nya pensionssystemet.

Skriften har tagits fram på uppdrag av Sacos styrelse som en del i Sacos "skuggutredning" om socialförsäkringarna. Den är framtagen av en projektgrupp inom Saco. Till den har en referensgrupp med representanter från Sacoförbunden knutits. Projektgruppen ansvarar för skriftens innehåll.