Akademikernas lönesamtal

I flera år har Saco granskat hur lönebildningen förändrats för akademiker. Eftersom lönebildningen sker lokalt är det viktigt att studera vad som sker på det lokala planet. Lönesamtalet är en central del i den lokala löneprocessen, där sambandet mellan lön och prestation ska tydliggöras.

Publicerad: Tisdag 15 maj 2012

Nyckelord:
Lön & livslön

I studien granskas akademikernas erfarenheter av hur deras löner sätts i praktiken oberoende av vad de centrala löneavtalen föreskriver. Rapporten granskar den lokala lönebildningen år 2010 för drygt 160 000 akademiker med hjälp av enkätdata som har samlats in av Sacos medlemsförbund.

Några resultat från studien:

Andelen med lönesamtal har ökat över åren. 74 procent av de tillfrågade hade lönesamtal år 2010. Fler har lönesamtal med en chef som har mandat (befogenhet) att sätta lön. 2010 angav 76 procent att chefen hade mandat. 24 procent använde Saco Lönesök, ett interaktivt webbverktyg för lönestatistik som Saco tillsammans med sina förbund tagit fram för att medlemmar ska kunna förbereda sig för lönesamtalet.De som har haft lönesamtal har 1,2 procent högre lön än de som inte har haft lönesamtal (lönesamtalsgapet). Det motsvarar drygt 400 kronor i månaden och summerat över året handlar det om drygt 5 000 kronor. Som i våra tidigare studier är lönesamtalsgapet större bland kvinnor (2,9 %) än bland män (0,6 %). För kvinnor motsvarar det omkring 700 kronor i månaden och över 8 000 kronor om året.

Nya roller för chef, medarbetare och fack

Vi har sett att den lokala och individuella lönesättningen förutsätter "nya" roller för chefer, medarbetare och fackliga representanter. Chefens roll som bedömare av medarbetarnas prestationer har blivit viktigare. Det har också blivit viktigare att coacha och stimulera till goda arbetsinsatser. Medarbetarna har också nya roller. I den nya lönebildningen är det viktigt att medarbetarna tar ansvar för att förbereda sig inför lönesamtalet, t.ex. med relevant lönestatistik.