Chefens lön

I den här rapporten beräknas chefslönepremier för akademiker som är medlemmar i något av Sacos medlemsförbund.

Publicerad: Tisdag 12 mar 2013

Nyckelord:
Chef & ledare

Ersättningarna till höga chefer i näringslivet och direktörer i statlig sektor får med jämna mellanrum stor medial uppmärksamhet. Kärnan i debatten har varit frågan om nivåerna på löner och bonusar kan motiveras utifrån chefernas ansvar och arbetsinsatser.

Något som däremot inte diskuteras lika ofta är löner, ansvar och arbetsvillkor för chefer på låg- och mellannivå. Deras löner sätts ofta med utgångspunkt från individuella bakgrundsfaktorer såsom kompetens och erfarenhet, precis som lönerna för övriga medarbetare. Skillnaden är att chefsersättningen också bör ta hänsyn till personal- och budgetansvar.

Chefslönepremien som är ett relativt mått är beräknad som den genomsnittliga löneskillnaden mellan akademiker som är chefer och akademiker som inte är chefer, då hänsyn tagits till ett antal lönepåverkande faktorer. Chefslönepremien kan tolkas som arbetsgivarnas ekonomiska värdering av chefskapet, eller sett ur individens perspektiv som den privatekonomiska betydelsen av att vara chef.

Några resultat:

Studien visar på en chefslönepremie på omkring 30 procent. Det motsvarar 10.500 kr beräknad på en genomsnittslön för gruppen icke chefer, på en genomsnittslön för gruppen på 35.500 kr.

Chefslönepremien är 30 procent i kommunal sektor, 32 procent i statlig sektor och 28 procent i privat sektor.

I kommunal och privat sektor är chefslönepremien högre, ju högre upp i lönefördelningen man kommer. I statlig sektor är profilen nästan platt, vilket betyder att premien är lika stor för dem med låga löner och dem med höga löner.

Kvinnors chefslönepremie är i genomsnitt 28 procent, och mäns 31 procent. Chefslönepremien är högre för män i både kommunal och privat sektor, men i statlig sektor är chefslönepremien något högre för kvinnor än för män.