Cheferna – en svensk kulturtillgång

Med Cheferna – en svensk kulturtillgång har Gunnar Wetterberg skrivit intressant och övergripande om vad vi ska ha chefer till, hur man blir chef och vad chefen behöver.

Publicerad: Onsdag 10 okt 2012

Nyckelord:
Chef & ledare

Skriften tar sin utgångspunkt i hur den svenska chefskulturen utvecklats från Axel Oxenstierna och till våra dagar. Den speglar på ett fängslande sätt hur den svenska ledarstilen är en viktig och positiv produktionsfaktor för Sverige. I skriften  problematiserar Gunnar Wetterberg också kring staten och cheferna samtidigt som han pekar på fackens viktiga stöd.