Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem

Sverige behöver ett nytt skattessystem. Dagens system är att likna vid ett lapptäcke som snedvrider sparandet och missgynnar arbete och utbildning, skriver Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije i en rapport som tar ett helhetsgrepp om det svenska skattesystemet. Rapporten innehåller även konkreta rekommendationer som bör ligga till grund för en ny statlig skatteutredning.

Publicerad: Onsdag 22 okt 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Det har gått nästan 25 år sedan Socialdemokraterna och Folkpartiet kom överens om det som har kommit att kallas för "århundradets skattereform". Sedan dess har såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar gjort avsteg från de vägledande principerna och systemet har återigen blivit en schweizerost och ett eldorado för särintressen och skattekonsulter.

Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije går i rapporten "Gör om, gör rätt" igenom dagens svenska skattesystem och hur det har förändrats sedan reformen 1991. I rapporten ger han även en beskrivning av vad forskningen säger om vad som är ett bra skattesystem och hur dagens system avviker från dessa slutsatser. Han belyser också skattesystemets roll för fördelningspolitiken.

I rapporten beskriver han vidare de utmaningar som väntar för skattesystemet i form av fortsatt globalisering, åldrande befolkning, ökande krav på välfärdstjänsterna samt miljö- och klimathot.

Rapporten består av två delar, en underlagsrapport och ett särtryck bestående av Sacos rekommendationer till en ny statlig skatteutredning.

- Sacos huvudbudskap är att utbildning ska löna sig. Dagens höga marginalskatter minskar avkastningen på högre utbildning och är direkt skadliga för samhällsekonomin. Vi behöver ett högt skatteuttag om vi ska klara välfärden, men vi måste ta ut skatterna på ett mer effektivt sätt, säger Robert Boije.

Ett effektivt skattesystem - så gör vi

För att åstadkomma ett effektivt skattesystem ges bland annat följande rekommendationer till en ny statlig utredning:

  • Skattesystemet bör vara så likformigt som möjligt. Momsen bör vara 25 procent på all konsumtion och alla kapitalinkomster bör beskattas med 30 procent.
  • Skillnaden i beskattningen av kapital- och arbetsinkomster måste minska. Det åstadkoms bland annat genom att ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt och genom en höjd nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt. En ny grön skatteväxling bör också prövas där skatten på miljöskadliga aktiviteter höjs till förmån till lägre skatt på arbetsinkomster.
  • Den dolda skatten i socialavgifterna måste synliggöras.
  • Kombinationen med låg fastighetsskatt och generösa ränteavdrag är inte långsiktigt hållbar. Resultatet blir hög skuldsättning och snedvriden resursallokering. Mycket talar för att det är enklare att minska ränteavdragen än att höja fastighetsskatten.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV