Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet

Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker?

Publicerad: Tisdag 21 okt 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 21 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Saco har i den här studien undersökt om arbetslösa akademiker med inkomstförsäkringar är arbetslösa längre tid än akademiker utan sådana försäkringar. Resultatet visar att de som har en kollektiv inkomstförsäkring via sitt fackförbund endast är arbetslösa i genomsnitt en vecka längre än de som saknar inkomstförsäkring, totalt 165 dagar jämfört med 160 dagar. Det innebär att för akademiker har den kollektiva inkomstförsäkringen en mycket liten påverkan på arbetslöshetstidens längd.

Studien visar också att de som har inkomstförsäkring i lägre utsträckning blir arbetslösa igen efter den första arbetslöshetsperioden. De har uppenbarligen större möjligheter att hitta ett varaktigt arbete vilket är positivt både för samhällsekonomin och för individen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73