Lönespridning

I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Antologin är en informativ och vägledande bok för alla som vill veta mer om lönespridning.

Publicerad: Tisdag 15 okt 2013

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Ofta möts vi av tidningsrubriker där det står"klyftorna ökar igen" och av värdeladdade påståenden om att lönespridningen är för stor eller för liten. Hur kan man säga att inkomstklyftorna ökat samtidigt som det visar sig att lönespridningen minskat?

I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Författarna diskuterar också några national ekonomiska utgångspunkter om löneskillnader och tar upp den psykologiska forskningen kring lön och dess effekter. I den ekonomiska forskningen granskas sambandet mellan lön och prestation, medan sambandet mellan lön och motivation står i fokus för den psykologiska forskningen.

Andra frågor som analyseras i boken är: Hur har lönestrukturen bland de högskoleutbildade förändrats sedan mitten av 1990-talet? Hur ser sambandet ut mellan lönespridning och könslönegap och vilket är sambandet mellan storleken på lönespridningen och utbildningens lönsamhet i ett livslöneperspektiv?

Författarna av antologin Lönespridning:
Lena Granqvist (red), Thomas Ljunglöf, Lena Granqvist, Thomas Andrén, Karin Karlstrom, Håkan Regnér och Galina Pokarzhevskaya. Samtliga är utredare på Saco.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64