Finns det en koppling mellan utbildningskvalitet och lön?

Ja, det finns ett samband mellan högskolekvalitet och studenternas framtida inkomster. Studenter från utbildningar med hög kvalitet tjänar bättre och får bättre förutsättningar i arbetslivet. Utbildningsinriktning har naturligtvis också stor betydelse för framtida inkomster.

I studien har man räknat bort effekten av utbildningsval. Så det är utbildningar av samma karaktär som jämförs med varandra när slutsatsen dras att högre utbildningskvalitet är positivt för framtida inkomster.t samband mellan högskolekvalitet och studenternas framtida inkomster. Studenter från utbildningar med hög kvalitet tjänar bättre och får bättre förutsättningar i arbetslivet. Utbildningsinriktning har naturligtvis också stor betydelse för framtida inkomster.