Vad menas med snedrekrytering inom högskolan?

I Sverige har vi länge fokuserat på snedrekryteringen till högskolan. Lösningen som ska åtgärda problemet har konstant varit att öka antalet platser. Rättvisa har handlat om antal högskoleplatser. Men nu har högskolepolitikens ensidiga fokus på kvantitet orsakat stora kvalitetsskillnader mellan lärosäten. Därför finns det all anledning att istället rikta fokus på snedrekryteringen inom högskolan dvs. att vissa studenter får bättre och andra sämre utbildning. Då är lösningen hög och jämnare kvalitet.