Vad ska man göra för att utjämna kvalitetsskillnaderna?

Inrätta inga fler högskoleplatser förrän de befintliga håller hög kvalitet och var realistisk till vad kvalitetshöjningen kostar.

Sacos studie visar att andelen disputerade lärare har en stor påverkan på kvaliteten. Utveckling av ett system där inte bara forskningen utan även pedagogisk skicklighet är meriterande skulle främja kvaliteten. På många utbildningar behöver antalet undervisningstimmar öka.

Studien visar också att betygsnivån hos medstudenterna är avgörande för kvaliteten. Förkunskaperna hos studenterna är alltså viktig för vilken kvalitet utbildningen kan hålla. Högskoleutbildning ska inte kompensera för bristande gymnasiekunskaper. En viktig kvalitetsfaktor för högskolan och en åtgärd för att bredda rekryteringen är därför att höja kvaliteten på grundskolan.

Att öka medvetenheten om att det finns stora kvalitetsskillnader och att det går att ta reda på och kräva fakta om kvaliteten inför valet är också en viktig åtgärd.