Vad ska man tänka på inför sitt utbildningsval?

Gör ett medvetet val! En högskoleutbildning är en stor investering.

I första hand ska man välja utbildning utifrån intresse. Lägga tid på att granska utbildningens innehåll. Utbildningar med samma namn kan ibland skilja sig mycket i innehåll och upplägg. Självklart är det också viktigt att välja en ort där man trivs.

Ett medvetet val innebär också att ta del av kvalitetsfaktorerna ovan, arbetsmarknadens efterfrågan, karriärmöjligheter och löneutveckling för yrket. Saco har användbar fakta i Välja yrke, Framtidsutsikter och beräkning av livslönekurvor.