Var ska man läsa om man vill ha en bra löneutveckling?

Framtida inkomster handlar minst lika mycket om vad man läser som var man läser. Men eftersom Sacos studie visar att det finns ett positivt samband mellan kvalitet och inkomst kan vi påstå att det lönar sig att studera på lärosäten med hög kvalitet.

Baserat på fakta som har några år på nacken vet vi att andelen disputerade lärare och genomsnittsbetygen är högre vid gamla universitet och specialhögskolor än de är vid nya universitet och övriga högskolor. Även antalet lärare per student är högre vid gamla universitet och specialhögskolor. När kvalitetsvariablerna vägs ihop till ett index är det specialhögskolorna som får det högsta genomsnittliga värdet därefter följer i fallande ordning gamla universitet, högskolor och nya universitet.

På respektive lärosäte kan det finnas utbildningar som både ligger bättre och sämre till kvalitetsmässigt än vad lärosätet gör i sin helhet.