Minskar snedrekryteringen med fler högskolor?

Trots en lång tid av satsningar på fler högskolor och högskoleplatser finns det stora skillnader mellan flickor och pojkar, mellan studenter med olika betyg och föräldrabakgrund. Det är fortsatt så att barn med föräldrar som är högskoleutbildade i högre utsträckning väljer att studera vidare. Det finns tydliga regionala skillnader i val av studieförberedande gymnasieprogram som i sin tur ger regionala skillnader i valet av högskolestudier.
En ensidig satsning på fler platser utan motsvarande ökning av resurser har däremot påverkat kvaliteten negativt och det finns idag kvalitetsskillnader mellan högskolor. Det innebär att det finns snedrekrytering även inom högskolan dvs. vissa studenter får bättre och andra sämre utbildning. Detta uppmärksammas sällan. Snedrekryteringen inom högskolan följer samma mönster som snedrekryteringen till högskolan. Läs mer om social snedrekrytering inom högskolan som är kopplad till kvalitetsskillnader här.

För att bryta snedrekryteringen till högskolan måste åtgärder sättas in på grund- och gymnasieskolan. Elevernas intresse, kunskap och betyg påverkar valet av gymnasieprogram, som i sin tur påverkar val av högskoleutbildning. För att bryta snedrekryteringen inom högskolan behöver fokus gå från kvantitet till kvalitet.