Vad menar Saco med att högre utbildning ska vara nationell?

En högskola ska i första hand ge utbildning av hög kvalitet. Utbildningen ska också vara användbar i hela landet och inte bara i den region där högskolan ligger.

Utbildningar kan utvecklas i samarbete mellan stat, högskola och regionala intressenter. Men utformning och dimensionering kan inte styras enbart av regionala behov. Studenter ska kunna arbeta i hela landet oavsett var de har gått sin högskoleutbildning. Dessutom vinner hela samhället på att studenter får en utbildning av hög kvalitet oavsett var den ges. Det ger högskoleutbildad arbetskraft med hög kompetens.