Vilken betydelse har högskolan för den regionala arbetsmarknaden?

Rapporten granskar inte högskolans effekt utan unga personernas val av högskolelän. Men resultaten visar att studenter flyttar både före och efter sin utbildning. Därför har högskolans geografiska läge troligen mindre betydelse för val av bostadsort än regionens arbetsmarknad och allmänna utbud. Att det finns högskolor i varje län löser inte utmaningen med att öka den lokalt kvalificerade arbetskraften. Det är arbetsgivarna i regionen som måste bli tillräckligt attraktiva.

Merparten av de studenter som flyttar till ett län med en mindre eller medelstor högskola flyttar därifrån när studierna avslutats. Många flyttar tillbaka efter studier i ett annat län. Av de studenter som börjar läsa vid den närmaste högskolan flyttar många därifrån efter studierna. Resultatet är att den regionala arbetsmarknaden oftast får fler utbildade via andra högskolor än via den närmaste högskolan.

Här kan du se hur studenter flyttar inför och efter studier på högskolan.