Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad

Saco arbetar för att alla akademiker ska kunna etablera sig i ett yrke som matchar deras yrke eller erfarenhet. Det är en viktig förutsättning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och konkurrera som kunskapsland. Saco har tagit fram tio förslag som kan korta etableringstiden för invandrade akademiker.

Publicerad: Fredag 8 apr 2016

Senast uppdaterad: Fredag 8 apr 2016

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

I rapporten "Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad" har Saco analyserat invandrade akademikers situation och hur etableringstiden kan kortas. I Sverige finns akademiker från hela världen som är utbildade till och har arbetat som bland annat ekonomer, läkare, lärare, ingenjörer och socialarbetare. Allt för ofta tar det längre tid för den som har en akademisk utbildning från ett annat land att hitta ett relavant och kvalificerat jobb.

Sverige har allt att vinna på att ändra på förutsättningarna och därmed bättre ta tillvara på all den kompetens och erfarnhet som invandrade akademiker har med sig till Sverige. 

Saco presenterar i rapporten tio förslag på hur vi kan korta vägen till arbetsmarknaden för Sveriges utrikesfödda akademiker. Många av förslagen är samtidigt relevanta för alla akademiker. Punkterna är en sammanfattning av Sacos ställningstaganden på området.