Föräldraskap och karriär

Att bli chef innebär vanligtvis högre lön, större inflytande och ökat ansvar. En stor del av landets chefer är akademiker och ett chefsjobb blir därför ett naturligt karriärsteg för många högutbildade. Rapporten visar att manliga akademiker är chefer i högre utsträckning än kvinnliga akademiker och att en viktig orsak är kvinnors större frånvaro från arbetsplatsen.

Publicerad: Måndag 18 dec 2017

Senast uppdaterad: Måndag 18 dec 2017

Nyckelord:
Chef,
Jämställdhet,
Lön & livslön

Att bli chef innebär vanligtvis högre lön, större inflytande och ökat ansvar. En stor del av landets chefer är akademiker och ett chefsjobb blir därför ett naturligt karriärsteg för många högutbildade.

Men det finns en könsmässig obalans bland cheferna: män blir chefer i högre utsträckning än kvinnor. Sacos återkommande studier om löneskillnader mellan kvinnor och män visar att skillnader i karriärmöjligheter är en av de främsta orsakerna till männens högre löner.

Den här rapporten granskar sambandet mellan familj och möjligheten att bli chef för högskoleutbildade kvinnor och män.

Resultatet visar att kvinnors större frånvaro från arbetsplatsen – vid sidan av utbildningsvalet - är en viktig förklaring till att manliga akademiker är chefer i högre utsträckning än kvinnliga akademiker.

Vi tror att fler reserverade dagar i föräldraförsäkringen skulle bidra till att minska skillnaderna i föräldraledighet mellan könen och på sikt även arbetsgivarnas förväntningar om längre frånvaro för kvinnor. Därför anser Saco att en föräldraförsäkring med tre lika stora delar bör införas snarast möjligt.