Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt

Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt är en bok utgiven av Saco och studievägledaren Ingmar Andersson, känd som populär föreläsare på Saco Studentmässor. Boken ger inspiration och struktur för studievalet.

Nyckelord:
Studieval

Syftet med boken är att ge inspiration och stöd i valet av eftergymnasiala studier och framtida yrkesliv. Boken är uppbyggd utifrån modellen inåt, utåt, framåt och behandlar de olika stegen i valprocessen. Inåt syftar till dina personliga egenskaper, om att ta reda på var din lust och motivation finns. Utåt handlar om förmågan att orientera sig och sålla i det stora utbudet av utbildningar. Framåt är sammanfattningsvis en förening av dessa och en inspiration till att hitta den väg som är perfekt för just dig.

Boken är skriven av studie- och yrkesvägledaren, Ingmar Andersson. Ingmar är en mycket populär föredragshållare och har under många år dragit fulla hus till sina seminarier på Saco Studentmässa. Du kan se flera av han seminarier på vår Youtubekanal.

Innehållet i boken står Ingmar Andersson själv för.