Vägar till ny kunskap - konkreta förslag till en modern kompetensutveckling

Digitalisering, robotisering och automatisering påverkar alla på arbetsmarknaden, även högutbildade. Saco presenterar här en ny rapport med en omfattande analys av systemen för omställning och kompetensutveckling på svensk arbetsmarknad samt konkreta förslag till en modern kompetensutveckling. För att klara omställningen måste utbudet på högskolan anpassas och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas. Ett bredare och flexiblare utbildningssystem är nyckeln till en effektivare matchning.

Publicerad: Tisdag 19 sep 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 19 sep 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Samhället är överlag bra rustat för att möta automatiseringen och dess konsekvenser. Men det finns stor potential till förbättringar. Det ställer nya krav på politiken. Saco har i en ny rapport kartlagt utbudet av utbildning i Sverige och granskat hur högskoleutbildade kan finansiera ytterligare studier senare i livet. 

Utbudet av utbildningar på högskolan måste anpassas till dagens och morgondagens krav. även Yrkeshögskolans uppdrag måste utvecklas och inkludera akademiker som behöver komplettera sin kompetens mitt i karriären. Ett bredare och flexiblare utbildningssystem är nyckeln till en effektivare matchning.

Sacos förslag till en modern kompetensutveckling:

  • Sacos utgångspunkt är att nya utbildningssatsningar alltid måste ställas mot befintliga. Innan vi lägger fler uppgifter på universitet och högskolor måste vi säkra kvaliteten och högskolans huvuduppgifter grundutbildning och forskning.

  • En modern kompetensutveckling måste bygga på individens förutsättningar och samhällets behov. Vilken utbildningsform som fungerar bäst beror på den enskilde individens förutsättningar i form av utbildning och arbetserfarenhet.

  • Yrkeshögskolan får ett förnyat uppdrag att utbilda akademiker som behöver kompletterande kunskap mitt i karriären. Fokus bör vara kurser och program som ger spets och aktualitet och som kompletterar den akademiska utbildningen. Utbildningstiden bör vara kort, max 6-12 månader för att personer snabbt ska komma i nytt jobb.

  • Det behövs ett utökat samarbete mellan yrkeshögskolan och högskolan. Högskolan ansvarar främst för den grundläggande utbildningen och yrkeshögskolan för den mer arbetsmarknadsanpassade utbildningen.

  • Deltidskurser – för att kunna kombinera arbete och studier krävs fler kvalificerade kurser på deltid och distans. Det gäller högskolan och yrkeshögskolan.

  • Det behöver utredas hur personer med äldre högskoleutbildning ska få tillgång till högskolans fördjupningskurser, samt om det är möjligt att ha flexibel antagning av äldre.

  • Det behövs satsningar för att bygga ut kvalificerad yrkes- och utbildningsvägledning för äldre med högskoleutbildning.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35