Saco Lönesök

Informationsbroschyr om Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner.

Publicerad: Onsdag 1 jul 2020

Nyckelord:
Lön & livslön

Saco har tillsammans med 19 Sacoförbund utvecklat Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare.

I Saco Lönesök kan förbundens medlemmar orientera sig om sitt löneläge. De kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för den egna utbildningen, det egna yrket och/eller för andra yrkesgrupper. Det går att bryta ner statistiken på olika åldersgrupper, examensår, kön, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras i form av tabeller och diagram.