Flera vägar till kvalificerad kompetens

Hur ska högskolan möta nya utbildningsbehov från sysselsatta och anpassa sig till ökad nationell och internationell konkurrens om studenter? Denna rapport beskriver arbetsmarknadens förändrade utbildningskrav och framväxten av ett brett utbud av eftergymnasial utbildning med nya vägar till kvalificerad kunskap. Rapporten diskuterar också tänkbara konsekvenser och framtida utmaningar för den högre utbildningen.

Publicerad: Fredag 3 dec 2021

Senast uppdaterad: Fredag 3 dec 2021

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Pandemin medförde en snabb digital omställning av många verksamheter inklusive den eftergymnasiala utbildningen. För första gången har en grupp högskolestudenter gått ett helt läsår utan fysiska möten med lärare och tenterat sina kurser online i hemmet.

Men redan före krisen pågick förändringar av arbetsmarknaden och utbildningsystemet. Kompetensbrister inom många yrkesområden har pressat på för snabbare vägare till kvalificerad kompetens och ökat efterfrågan på högre utbildning för fort- och vidareutbildning, samt kompetensutveckling.

Under 2000-talet har den eftergymnasiala utbildningen breddats på flera sätt för att möta de nya kraven. Yrkeshögskolan har byggts ut i snabb takt och med ett utbud av utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Vissa utbildningar ger kunskaper som är i nivå med de som erhålls i högskolan.

Andra vägar till kvalificerad kompetens har byggts upp genom samarbeten mellan privata utbildningsanordnare och högskolor i landet och utomlands. Digitaliseringen har öppnat upp ett stort utbud av kvalificerade utbildningar både nationellt och internationellt. Det finns också ett politiskt tryck på ökad validering av kunskaper och kompetens på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.

Det krävs ett brett utbud av kvalificerade utbildningar och kurser för att möta samhällets olika behov av utbildning. Högskolan kan inte tillhandahålla all kvalificerad utbildning för fort- och vidareutbildning och kompetensutveckling. Rapporten visar flera sätt som utbudet kan utvecklas för att möta nya krav.

Rapporten beskriver ett brett och varierat utbud av eftergymnasial utbildning, drivkrafterna bakom utveckling och visar på flera problem och utvecklingsmöjligheter. Den är ett viktigt underlag för fortsatta diskussioner om det framtida systemet för eftergymnasial utbildning.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35