För frisk för Försäkringskassan men för sjuk för att jobba

Saco har länge lyft frågan om det orimliga i att Försäkringskassan nekar personer inom akademiska bristyrken sjukpenning med hänvisning till omställning till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, i ett läge när rehabilitering pågår och det finns en plan för återgång i arbete. Försäkringskassans fokus på omställning försvårar tidiga arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Publicerad: Torsdag 19 aug 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 19 aug 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Sjukfall relaterade till psykisk ohälsa har under lång tid utgjort en betydande och växande del av de pågående sjukfallen. Bland akademiker är andelen sjukskrivna med psykisk ohälsa större än för sjukskrivna totalt – över 50 procent. Sjukfall med psykiatriska diagnoser ofta blir längre, då en vanlig orsak är arbetsrelaterad stress. Men trots att rehabilitering kan leda till kortare sjukskrivningar är det få som får det utrett och beviljat. Allt fler får vänta länge på ett första möte med Försäkringskassan. På fem år har väntetiden har ökat från 200 till 450 dagar i snitt, och rehabiliteringsmötena blivit färre.

Försäkringskassan har idag en för strikt tolkning av sjukförsäkringen som en omställningsförsäkring. Dessutom anses arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsträning inte vara en ändamålsenlig metod för återgång i arbete hos ordinarie arbetsgivare. Detta förhållningssätt gör att Försäkringskassan kallar till och deltar i allt för få rehabiliteringsmöten allt för sent i sjukfallet, vilket gör att för få sjukskrivna får sitt rehabiliteringsbehov utrett och fastställt av Försäkringskassan. Det gör att många, inte minst akademiker inom bristyrken, tvingas till omställning i onödan. 

Vid etablerad psykisk ohälsa rekommenderas arbetsträning och succesiv nedtrappning av sjukskrivningen tillsammans med arbetsplatsanpassningar för återgång i arbete. Att rehabiliteras tillbaka till en trygg och välkänd miljö kan i vissa fall vara avgörande för återhämtningen. Saco vill att fler ska ges möjlighet att rehabiliteras tillbaka i ordinarie arbete än vad som sker idag. Det är bättre för individen och för samhället.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73