Policy om beskattning inom EU

Här presenterar Sacos sin policy kring beskattning inom EU.

Publicerad: Måndag 29 nov 2021

Senast uppdaterad: Måndag 29 nov 2021

Nyckelord:
Internationellt,
Skatter

Digitaliseringen och globaliseringen av företag har pågått under många år. Att detta skapar nya förutsättningar för ekonomin är kanske inget nytt. Däremot är det en ganska ny diskussion som pågår internationellt om hur man ska reglera beskattning på en allt mer global marknad.

Skattefrågor är i huvudsak nationella frågor. EU saknar till exempel kompetens på beskattningsområdet. Men man har sedan en tid jobbat med harmonisering av till exempel moms.

Det höjs också allt fler röster inom EU som menar att EU bör ha ökade finansiella resurser och verktyg för att säkerställa social trygghet och välfärd.

Kontaktpersoner

Jenny Rydstedt, Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor.
jenny.rydstedt@saco.se

08-613 48 88