Varför giggar akademiker?

En rapport om drivkrafter, utmaningar och lösningar för akademiker som arbetar via digitala plattformar. Viktiga drivkrafter är flexibilitet, frihet och möjlighet att välja intressanta uppdrag. Andra giggar för att de inte har något annat val.

Publicerad: Fredag 15 okt 2021

Senast uppdaterad: Fredag 15 okt 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad,
Företagande

Alla har sett matbuden som cyklar runt i städerna med leveranser. Men det är inte bara cykelbud som giggar, utan akademiker som psykologer, översättare, programmerare och marknadsförare jobbar också inom gigekonomin.

Saco har tittat närmare på akademikerna som giggar och beskriver i en rapport vilka de är och vilka drivkrafter och utmaningar de har.

Undersökningen, som består av intervjuer med plattformsarbetare, visar att viktiga drivkrafter för akademiker att gigga är att få flexibilitet, frihet och möjlighet att välja intressanta uppdrag. Andra giggar för att de inte har något annat val. Vi ser också att vissa branscher präglas av hög konkurrens om uppdragen vilket kan påverka lön och andra villkor negativt.

Rapporten visar att:  

 • De som utför arbete via digitala plattformar kan anställas direkt av plattformen eller ta uppdrag som egenföretagare. De kan också vara anställda via ett egenanställningsföretag.
 • Den tydligaste drivkraften bakom valet att arbeta via en digital plattform är möjligheten till flexibilitet, att kunna arbeta när och var de vill.
 • Möjligheterna att påverka ersättningsnivån upplevs av intervjupersonerna som i princip obefintliga.
 • På fråga om intervjupersonerna omfattades av några försäkringar via plattformen uppgav majoriteten nej alternativt att de inte vet och inte heller tror det.
 • 8 av 14 intervjupersoner uppger att det finns ett utvärderingssystem och flera kan svara utförligt på hur systemen fungerar i praktiken. Frågetecken finns dock kring vilken information plattformarna ger och hur giggarnas uppgifter används.
 • 11 av 14 respondenter är medlemmar i ett fackförbund.

Det här tycker Saco

 • Fler måste få tillgång till socialförsäkringssystemen. Systemen inte tillräckligt förutsägbara för de som inte har en fast anställning hos en arbetsgivare vilket gör det svår för dessa att förstå om och hur de kan beviljas ersättning.
 • Arbetsmiljöansvaret för digitala plattformar måste ses över och fler kunskapsintensiva digitala plattformar måste omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser.
 • För dem som är anställda måste arbetsgivaren ta ett fullt arbetsgivaransvar. Saco anser att kollektivavtalsmodellen är ett effektivt verktyg för att skapa trygghet och bra villkor för arbetstagare, oavsett var eller hur de jobbar. Kollektivavtal är mer flexibla än vad lagstiftning någonsin kan vara och möjliga att anpassa efter särskilda förutsättningar och behov inom en bransch.
 • Akademiker måste ges förutsättningar för ett livslångt lärande och möjlighet till kompetensutveckling. Det gäller även de som arbetar via digitala plattformar. Vi vill se ett relevant utbud på högskolor och yrkeshögskolor, att finansieringssystemet anpassas till kraven på livslångt lärande och att oskäliga hinder tas bort för de som inte har en fast anställning hos en arbetsgivare.
 • Bättre och mer tillförlitliga rating- och utvärderingssystem som präglas av öppenhet och transparens förutsätter samverkan med fackliga organisationer.

Att vara giggare passade mig väldigt bra, mer givande än ett vanligt jobb. Mer flexibelt, vilket passar och man är sin egen boss på något sätt. Varierande arbetsuppgifter vilket gör att man spetsar till fler kompetensområden än om man varit anställd.

Älskar nya utmaningar och vill ha så bred kompetens som möjligt. Specialiserar man sig på olika områden kan man få fler uppdrag efter hand.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62