Nytt studiestöd - nya förutsättningar

Efterfrågan på kvalificerad kompetens är hög. Den snabba digitala och teknologiska utvecklingen och den gröna omställningen ställer nya krav på arbetsmarknaden. I en enkätundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Saco har drygt 1000 yrkesverksamma akademiker svarat på frågor om deras inställning till kompetensutveckling och kännedom om möjligheterna i och med det nya omställningsstudiestödet.

Publicerad: Tisdag 3 jan 2023

Senast uppdaterad: Tisdag 3 jan 2023

Nyckelord:
Utbildning & forskning,
Studieval

Resultaten visar att majoriteten av akademikerna skulle vilja kompetensutveckla eller vidareutbilda sig under de kommande åren. Bland dem som är mer osäkra är bland annat bra ekonomisk ersättning en faktor som skulle kunna få dem att vilja satsa. Det nya omställningsstudiestödet öppnar upp möjligheterna för fler. 

Akademikerna vill kompetensutveckla sig för sin personliga och karriärmässiga utveckling. De utbildningsområden som akademiker efterfrågar stämmer till stor del överens med de behov som finns på både kort och lång sikt på arbetsmarknaden. Avancerad IT, teknik och grön omställning hamnar högt upp på akademikernas önskelista.  

Majoriteten av akademikerna skulle välja universitet och högskola för sin kompetensutveckling. Men hur rustade är egentligen lärosätena för denna delvis nya målgrupp? Yrkesverksamma, äldre studenter har både andra ingångsvärden och en annan vardag att förhålla sig till än den vanliga förstagångsstudenten. Det krävs att det finns den flexibilitet i utbildningen som akademiker behöver och efterfrågar.  

Skärmbild (64).png

Saco har identifierat fem områden som behöver utvecklas för att yrkesverksamma akademiker ska få tillgång till den kompetensutveckling de behöver och efterfrågar:  

  • Bredda utbudet med tillgång till korta kvalificerade utbildningar och fristående kurser
  • Öka tillgängligheten vad gäller information, vägledning och flexibla undervisningsformer
  • Gör antagningen mer flexibel för att passa målgruppen
  • Förbättra effektiviteten genom att satsa på validering av reell kompetens i större utsträckning
  • Öka finansieringen till både omställningsstudiestödet och genom permanenta öronmärkta resurser till högskolorna

Kontaktpersoner

Hedvig Modin, Utredare, utbildningsfrågor
hedvig.modin@saco.se

08-613 48 74