Lönepremier för utbildning

Denna rapport granskar lönepremien för högskoleutbildning perioden 2001–2020.

Publicerad: Torsdag 30 jun 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 30 jun 2022

Högskolepremien har minskat och är lägre nu än den var i början av 2000-talet. Framför allt är utvecklingen negativ inom privat och statlig sektor. Högskolepremien ökar något de senaste åren, men det är bara i kommunerna som det sker en successiv ökning av premien. Det innebär att det inte är någon generell återhämtning som sker. Resultaten visar också att fallet i premien är särskilt stort för 5-åriga högskoleutbildningar och att skillnaden mellan olika långa högskoleutbildningar minskar över tid.