Samhällsekonomisk utblick om överskottsmålet

Överskottsmålet har styrt det finanspolitiska beslutsfattandet i snart 30 år och gjort att Sverige har starkare statsfinanser än de flesta andra länderna i Europa. Men nu är behoven av nödvändiga statliga investeringar stora. Det är hög tid att börja diskutera hur budgetreglerna ska vara utformade framöver. En start är att övergå till en budget i balans i stället för ett krav på överskott, menar Sacos experter Lena Granqvist och Håkan Regnér.

Publicerad: Måndag 17 apr 2023

Senast uppdaterad: Måndag 26 jun 2023

Nyckelord:
Lön & livslön,
Samhällsekonomi

Vad innebär överskottsmålet?

Regeringen ska enligt budgetreglerna se till att utgifterna för den offentliga sektorn är lägre än intäkterna sett över en konjunkturcykel. Överskottet kan även uppnås genom att staten får mer intäkter via skatter. Detta har styrt det finanspolitiska beslutsfattandet i snart 30 år och gjort att Sverige har starkare statsfinanser än de flesta andra länderna i Europa.

Överskottsmålet innebär därmed att staten får ett överskott i sin budget.

Experterna svarar:

Vilka alternativ finns för att använda överskottet?

Ett sätt är det nuvarande, att minska skuldsättningen och spara för att hantera framtida skuldökningar. Andra sätt är att sänka skatterna eller öka de offentliga utgifterna med motsvarande belopp som överskottet. Både skattesänkningar och utgiftsökningar kan i teorin göra att ekonomin växer och det skapas fler jobb.

Hur påverkas akademikerna inom offentlig sektor av överskottsmålet?

Överskottsmålet gäller för hela ekonomin och staten väljer hur överskottet används. Det kan exempelvis användas för att sänka skatter, öka studiebidrag eller statsbidragen till kommuner. Staten kan också minska resurserna för en verksamhet och lägga det på en annan. Men staten har under lång tid hållit nere de offentliga utgifterna för att nå målet och det har medfört personalbrist i stora delar av offentlig sektor. 

Varför är det bättre med ett balansmål?

Ett balansmål gör att det blir mer resurser tillgängliga som kan användas för att stärka den offentliga sektorn.

Överskottsmålet har varit bra och bidragit till att Sverige har låg statsskuld och goda statsfinanser. Men behoven av resurser är stora. Ett balansmål skulle frigöra resurser, även om det inte är tillräckligt för att täcka alla resursbehov.

Staten har lyckats få ned statsskulden till en av de lägsta i Europa. Det finns utrymme för satsningar. Det är dags att börja en saklig diskussion om hur budgetreglerna ska kunna justeras för att stärka offentlig sektor och investera i infrastruktur, energiförsörjning, klimatomställning, försvar med mera. 

Vill du läsa hela skriften om överskottsmålet? Ladda ner rapporten här!

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35