R 51.21

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39

Senast uppdaterad: Fredag 11 jun 2021

Många patienter och omsorgsmottagare behöver, t.ex. på grund av hög ålder eller funktionsnedsättningar, hjälp av någon annan för att klara det praktiska kring sina vård- och omsorgsprocesser.

Utredningen föreslår därför att vård- och omsorgsgivare, med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge andra fysiska personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och samman-hållen vård- och omsorgsdokumentation. I fråga om omsorgsmot-tagare handlar det om dokumentation av insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Departement: Socialdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-09-24

Sacos svarstid: 2021-10-08

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06