R 58.21

VAB för vårdåtgärder i skolan, SOU 2021:41

Senast uppdaterad: Tisdag 17 aug 2021

Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättning för föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning som, när det behövs, ger rätt till tillfällig föräldrapenning.

Det kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

 

Ersättningen bör kunna träda i kraft så snart som möjligt, vilket utredningen bedömer vara tidigast den 1 juli 2022.

Departement: Socialdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-11-05

Sacos svarstid: 2021-11-19

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06