R 59.21

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, DS 2021:24

Senast uppdaterad: Tisdag 17 aug 2021

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden.

Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-10-01

Sacos svarstid: 2021-10-15

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06