R 61.21

Promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad: Torsdag 2 sep 2021

I promemorian föreslås att skatten sänks ytterligare för inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet är att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster. Innebörden av förslaget är att den befintliga skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning förstärks. Personer med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas därmed få en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år.

Förslaget medför ändringar i 67 kap. 9 c § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Andrén

Förbundens svarstid: 2021-09-17

Sacos svarstid: 2021-09-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06