R 63.21

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Senast uppdaterad: Fredag 10 sep 2021

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

En del i att uppnå det är att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Håkan Regnér

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akademikerförbundet SSR, Ursula Berge

Förbundens svarstid: 2021-10-29

Sacos svarstid: 2021-11-12

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06